updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

ก้าวสู่ปีที่ 69 OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต  โดยคุณกีรติ อัสสกุล (กลาง) ประธานกรรมการ คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ คุณวีรวุฒิ อัสสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมรับพรจากพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างมั่นคงยาวนานจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 69 พร้อมการเป็น Digital Insurer ตอบโจทย์การบริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยแบบประกันและบริการที่ใช้ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์  ณ สำนักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses