updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจ รพ.เสนา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ม.ล. ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลเสนา เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยมีแพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560

Last modified onMonday, 19 June 2017 08:23

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses